ศาลจังหวัดมุกดาหาร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดมุกดาหารบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ติดต่อได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 042-611313 ต่อ 108 ::


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 46
ข.1/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ.133/54
นัดไต่สวน (ขอเพิกถอนการขายทอดตลาด)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.20/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.2005/58
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.2444/60
นัดพิจารณา-เลื่อนมา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.3
ผบ.2484/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.2492/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.2687/60
นัดพิจารณา-เลื่อนมา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.2803/60
นัดพิจารณา (เลื่อนมา)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.2954/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.3054/60
นัดพิจารณา (เลื่อนมา)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.3176/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.3177/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.3185/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ.55/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.56/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.623/57
นัดสอบถาม (เลื่อนมา)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.668/60
นัดพิจารณา (เลื่อนมา)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.678/60
นัดพิจารณา-เลื่อนมา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.689/60
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.705/60
นัดไต่สวนคำร้อง-เลื่อนมา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.720/60
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.721/60
นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.731/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
พ.733/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
พ.734/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
พ.735/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
พ.736/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
อ.100/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.102/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.111/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.119/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1374/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1374/60
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.1619/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2043/59

เวลา 9.00 น.
อ.2228/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2233/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2536/60
สืบโจทก์(รับสารภาพ)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2705/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2755/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.386/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.387/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.389/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.390/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.644/56
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.