ศาลจังหวัดมุกดาหาร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดมุกดาหารบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ติดต่อได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 042-611313 ต่อ 108 ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
ผบ.33/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.732/58
ฟังคำพิพากษา (เลื่อนมา)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2441/60
นัดสืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2504/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.905/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.906/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.910/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.911/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.