ศาลจังหวัดมุกดาหาร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดมุกดาหารบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ติดต่อได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 042-611313 ต่อ 108 ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
ปรง.3/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10
พ.126/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.563/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.697/60
นัดไกล่เกลี่ย นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
อ.1417/61
ครบแยกฟ้องจำเลยที่ 2
เวลา 9.00 น.
อ.2073/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2583/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.264/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.418/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.425/61
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.544/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
อ.706/61
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.