ศาลจังหวัดมุกดาหาร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดมุกดาหารบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ติดต่อได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 042-611313 ต่อ 108 ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 21
ปภรง.2/61
ฟังคำพิพากษาทางจอภาพ
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10
ผบ.379/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.380/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.381/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.382/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.383/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.384/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.397/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.399/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.400/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.401/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.402/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.425/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.107/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1231/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1459/53
ฟังฎีกา
เวลา 9.00 น.
อ.1712/60
มาเป็นพยานคดีอ.1712-60
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2441/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2728/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.446/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.3
อ.905/61
นัดพร้อม-ฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.3